DE

DE

TDK dla ekologii

Ekologia biznesu, znana również jako zrównoważony biznes lub biznes ekologiczny, odnosi się do podejścia przedsiębiorstw do prowadzenia działań gospodarczych z uwzględnieniem zrównoważonych praktyk środowiskowych. To podejście ma na celu minimalizowanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko, a jednocześnie promowanie zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu i innowacyjnych rozwiązań ekologicznych.

 

Oto przykładowe kroki, jakie firma TDK Mechanik podjęła (bądź jest w trakcie realizacji), aby sprostać wymaganiom stawianym przez eko-biznes:

Akcje społeczne TDK

Współpraca z lokalnymi społecznościami

 

Aktywne zaangażowanie się w projekty społeczne i inicjatywy lokalne, które mają pozytywny wpływ na środowisko, takie jak zalesianie obszarów miejskich czy ochrona naturalnych zbiorników wodnych.

Zielone inwestycje

 

Inwestycje w projekty badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie nowych technologii inżynieryjnych o mniejszym wpływie na środowisko.

Świadomość ekologiczna pracowników

 

Organizowanie szkoleń i kampanii edukacyjnych dla pracowników w zakresie praktyk ekologicznych, aby zwiększyć świadomość i zaangażowanie w celu osiągnięcia wspólnych celów zrównoważonego rozwoju.

Promocja pracy zdalnej

 

Wspieranie pracy zdalnej dla pracowników, co pozwala na redukcję emisji związanej z dojazdami do biura oraz ograniczenie zużycia energii w siedzibie firmy.

Monitoring i raportowanie środowiskowe

 

Wdrożenie systemu monitorowania emisji i zużycia zasobów, a następnie regularne raportowanie wyników, aby umożliwić transparentność działań ekologicznych firmy.

Zrównoważone materiały

 

Preferowanie materiałów o niskim wpływie ekologicznym, takich jak biodegradowalne opakowania, czy też materiały pochodzące z recyklingu przy produkcji produktów inżynieryjnych.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

 

Rozważenie instalacji systemów zasilania opartych na odnawialnych źródłach energii, takich jak panele fotowoltaiczne czy elektrownie wiatrowe, aby zmniejszyć zależność od tradycyjnych źródeł energii.

Recykling i gospodarka odpadami

 

Wdrożenie systemu segregacji odpadów w biurach i zakładach produkcyjnych, a także nawiązanie współpracy z lokalnymi firmami recyklingowymi w celu efektywnego przetwarzania odpadów.

Energooszczędne technologie

 

Inwestycja w nowoczesne, energooszczędne technologie, takie jak zaawansowane systemy oświetleniowe, klimatyzacyjne i chłodzące, aby zminimalizować zużycie energii elektrycznej w siedzibie firmy.

Adres:

Bóżnicza 15, lok. 6

61-751, Poznań         

+48 61 448 64 33

biuro@tdk-eng.pl

pn-pt 09:00 - 16:00

Wszystkie prawa zastrzeżone © TDK. Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.