DE

Outsourcing inżynierów w fabrykach motoryzacyjnych
07 czerwca 2024

Zarządzanie jakością w produkcji samochodów – zapobieganie i reagowanie na problemy jakościowe cz.1

Branża motoryzacyjna to jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie i złożonych gałęzi przemysłu. Producenci samochodów muszą sprostać wysokim wymaganiom rynku, dbać o innowacyjność, bezpieczeństwo oraz niezawodność swoich pojazdów. Jakość produkcji samochodów odgrywa kluczową rolę w zadowoleniu klientów, ich lojalności oraz ogólnej reputacji marki. W tym kontekście zarządzanie jakością staje się nieodzownym elementem każdego etapu produkcji, od projektowania, przez produkcję, aż po dystrybucję i serwisowanie pojazdów.

 

Zarządzanie jakością obejmuje wszystkie działania mające na celu zapewnienie, że produkty i usługi spełniają określone wymagania oraz oczekiwania klientów. W przypadku produkcji samochodów, zarządzanie jakością jest szczególnie istotne ze względu na kilka kluczowych elementów. Listę otwiera bezpieczeństwo użytkowników – samochody muszą być niezawodne i bezpieczne w użytkowaniu. To także reputacja marki, gdyż wysoka jakość produktów wpływa na wizerunek firmy i lojalność klientów. Dla producentów kluczowe będą także koszty produkcji, ponieważ wczesne wykrywanie i eliminowanie wad pozwala na obniżenie kosztów związanych z reklamacjami i naprawami. Ostatecznie wszelkie działania obejmują także dostosowanie norm i regulacji, które muszą być przestrzegane.

 

Zarządzanie jakością w produkcji samochodów obejmuje kilka kluczowych etapów. Pierwszym jest projektowanie i rozwój produktu. Na tym etapie inżynierowie i projektanci pracują nad koncepcją pojazdu, który spełni wymagania rynku oraz normy bezpieczeństwa. Kluczowe znaczenie ma tu metodologia APQP (Advanced Product Quality Planning), która pomaga w planowaniu jakości na każdym etapie procesu produkcyjnego. APQP obejmuje: analizę wymagań klienta, planowanie jakości oraz FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), czyli analizę potencjalnych wad i ich skutków oraz opracowanie planów zapobiegawczych. Etap II to produkcja.  Na etapie produkcji kluczowe jest zapewnienie, że wszystkie komponenty i procesy produkcyjne spełniają określone standardy jakości. Wykorzystuje się tutaj różnorodne narzędzia i techniki, takie jak: kontrola jakości (regularne inspekcje i testy komponentów oraz gotowych produktów), czy  SPC (Statistical Process Control - monitorowanie i kontrolowanie procesów produkcyjnych za pomocą metod statystycznych). Standardem produkcyjnym powinna być także Six Sigma – metodologia poprawy jakości i efektywności procesów, polegająca na redukcji zmienności i eliminacji wad. Kolejnym etapem jest testowanie i walidacja gotowych pojazdów. Przeprowadza się tutaj szeroki zakres testów, aby upewnić się, że samochody spełniają wszystkie normy i oczekiwania klientów. Wśród najważniejszych testów znajdują się: testy zderzeniowe, testy wydajności parametrów technicznych (w tym zużycie paliwa), oraz testy wytrzymałościowe – będące symulacją długotrwałego użytkowania pojazdów w różnych warunkach.

 

Zarządzanie jakością nie kończy się na etapie produkcji. Kluczowe znaczenie ma również dystrybucja i serwisowanie pojazdów. Producenci muszą zapewnić odpowiednie procedury i standardy jakościowe w swoich sieciach dystrybucji oraz serwisowych. To znów generuje potrzebę kilku etapów jak: kontrola jakości w punktach dystrybucji obejmująca regularne inspekcje pojazdów przed ich dostarczeniem do klientów. Kontrola dotyczy też pracowników, stąd szkolenie pracowników serwisowych i zapewnienie, że personel serwisowy posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności. Czasem, gdy pojawią się błędy należy je przewidzieć i opracować zarządzanie reklamacjami oparte na efektywnym i szybkim rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez klientów.

 

Ale jak zapobiegać? Jednym z kluczowych elementów zarządzania jakością jest zapobieganie problemom jakościowym. W tym kontekście można wyróżnić kilka kluczowych działań. To przede wszystkim wczesne wykrywanie problemów, co pozwala na ich szybkie rozwiązanie i minimalizowanie negatywnych skutków. Opiera się to na różnych technikach jak: testy prototypów, symulacje komputerowe czy analiza danych obejmująca monitorowanie danych z produkcji i użytkowania pojazdów w celu identyfikacji wzorców i trendów.

Następny punkt jest nam szczególnie bliski, gdyż dotyczy ostatniej sytuacji w naszej firmie i uzyskaniu certyfikatu potwierdzającego implementację międzynarodowych standardów jakościowych, takich jak ISO 9001. Dzięki temu możliwe jest uporządkowanie procesów produkcyjnych i zapewnienie ich zgodności z określonymi wymaganiami. Standardy te obejmują: dokumentowanie procesów ze szczegółowym opisem wszystkich procesów produkcyjnych i jakościowych, audyty wewnętrzne i szkolenie.

 

Kolejnym, jednak nie ostatnim zagadnieniem jest jakość komponentów dostarczanych przez poddostawców. To etap, który ma kluczowe znaczenie dla jakości końcowego produktu. Dlatego ważne jest, aby producenci samochodów nawiązywali bliską współpracę z dostawcami i monitorowali jakość dostarczanych komponentów. W tym celu stosuje się: ocena i wybór dostawców. Dokładna analiza potencjalnych dostawców pod kątem ich zdolności do spełnienia wymagań jakościowych jest kluczowym aspektem współpracy z dostawcami części czy podzespołów. Wynikają z tego audyty oparte na regularnych wizytach i kontrolach u dostawców w celu oceny ich procesów produkcyjnych. Poprawa jakości leży w interesie wszystkich, stąd współpraca techniczna opierająca się na wspólnych pracach nad optymalizacją procesów produkcyjnych i poprawą jakości komponentów wydaje się oczywista.

 

Zarządzanie jakością w produkcji samochodów to złożony proces, który obejmuje wiele etapów, od projektowania, przez produkcję, aż po dystrybucję i serwisowanie pojazdów. Kluczowe znaczenie mają tutaj działania zapobiegawcze, takie jak wczesne wykrywanie problemów, implementacja standardów jakościowych oraz współpraca z dostawcami. Jednak równie istotne jest skuteczne reagowanie na problemy jakościowe, szybka identyfikacja i eliminacja problemów, organizacja akcji serwisowych oraz transparentna komunikacja z klientami o czym napiszemy w następnym blogu kontynuując ten ważny i złożony temat.

Adres:

Bóżnicza 15, lok. 6

61-751, Poznań         

+48 61 448 64 33

biuro@tdk-eng.pl

pn-pt 09:00 - 16:00

Wszystkie prawa zastrzeżone © TDK. Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.