DE

Outsourcing inżynierów w fabrykach motoryzacyjnych
15 grudnia 2023

Sadzenie drzew dla ekologii - ważny element strategii zrównoważonego rozwoju

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, gdzie ekologiczne wyzwania stają się coraz bardziej palące, TDK-Engineering podejmuje konkretne kroki mające na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Jednym z kluczowych elementów naszej strategii jest inicjatywa sadzenia drzew, która stanowi więcej niż tylko symboliczny gest wobec natury. Jest to działanie, które ma realny wpływ na naszą planetę, a także na świadomość ekologiczną społeczeństwa.

 

Dlaczego sadzenie drzew ma ważne znaczenie dla środowiska?

 

  1. Redukcja Emisji CO2  

 

Naturalne sekwestracja CO2 - drzewa są jednym z najskuteczniejszych naturalnych sposobów na sekwestrację dwutlenku węgla. Dzięki procesowi fotosyntezy, absorbuje się ogromne ilości CO2 z atmosfery. To nie tylko przyczynia się do zmniejszenia efektu cieplarnianego, ale również pomaga w stabilizacji klimatu.

 

Długoterminowe składowanie węgla - drzewa magazynują węgiel przez cały okres swojego życia, co może wynosić setki lat. Oznacza to, że każde posadzone drzewo jest długoterminową inwestycją w zmniejszanie ilości CO2 w atmosferze.

 

  1. Poprawa Jakości Powietrza

 

Filtracja zanieczyszczeń - drzewa są naturalnymi filtrami powietrza. Ich liście i kora pochłaniają szkodliwe zanieczyszczenia, takie jak pyły, ozon, amoniak, oraz związki siarki i azotu, znacząco przyczyniając się do poprawy jakości powietrza.

 

Wpływ na zdrowie publiczne - lepsza jakość powietrza ma bezpośredni wpływ na zdrowie publiczne, zmniejszając ryzyko chorób układu oddechowego, problemów sercowo-naczyniowych i innych schorzeń wynikających z ekspozycji na zanieczyszczone powietrze.

 

  1. Wsparcie bioróżnorodności

 

Tworzenie siedlisk - drzewa oferują schronienie i pożywienie dla wielu gatunków zwierząt, od ptaków i owadów po drobne ssaki. Sadzenie różnorodnych gatunków drzew przyczynia się do tworzenia zróżnicowanych siedlisk, które są niezbędne dla zachowania bioróżnorodności.

 

Korytarze ekologiczne - poprzez sadzenie drzew, tworzymy korytarze ekologiczne, które umożliwiają zwierzętom migrację i interakcję między odizolowanymi ekosystemami, co jest kluczowe dla ich przetrwania i adaptacji.

 

  1. Zmniejszenie erozji gleby i zarządzanie wodą

 

Stabilizacja gleby - system korzeniowy drzew jest niezwykle skuteczny w zapobieganiu erozji gleby, szczególnie na terenach nachylonych lub narażonych na intensywne opady deszczu. Stabilna gleba jest niezbędna dla rolnictwa i ochrony środowiska.

 

Regulacja cyklu wodnego - drzewa odgrywają ważną rolę w cyklu hydrologicznym, przyczyniając się do lepszego zarządzania zasobami wodnymi. Ich obecność pomaga w zachowaniu wilgoci gleby oraz reguluje przepływ wód powierzchniowych, co jest istotne w obszarach zagrożonych suszą lub powodziami.

 

Inicjatywa TDK Engineering

 

W ramach naszej strategii zrównoważonego rozwoju, TDK-Engineering podjęło się zasadzenia 250 drzew w podziękowaniu za zaufanie społeczne, którym zostało obdarzone. Nawiązaliśmy współpracę z Czas na Las, aby zasadzić drzewa, a tym samym realnie zadbać o ekologię. Przedstawiamy zdjęcia z tej akcji.

 

 

 

 

Adres:

Bóżnicza 15, lok. 6

61-751, Poznań         

+48 61 448 64 33

biuro@tdk-eng.pl

pn-pt 09:00 - 16:00

Wszystkie prawa zastrzeżone © TDK. Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.