DE

Outsourcing inżynierów w fabrykach motoryzacyjnych
16 sierpnia 2023

Porównanie Sektorów Motoryzacyjnych: Polska vs Wlochy vs Slowacja

Sektor motoryzacyjny stanowi centralny element gospodarki wielu krajów, wpływając tym samym na zatrudnienie, dochody narodowe oraz innowacje technologiczne.  

Polska, Włochy i Słowacja to trzy państwa europejskie, które odgrywają kluczową rolę w przemyśle motoryzacyjnym. Niniejszy artykuł pozwoli na przyjrzenie się bliżej tym trzem krajom na podstawie dostępnych danych z 2021 roku.

 

W celach porównawczych zdecydowano się na porównanie sektorów na podstawie poniższych pięciu klasyfikacji:

  1. Udział przemysłu motoryzacyjnego w PKB kraju
  2. Dochód sektora
  3. Udział w produkcji przemysłowej
  4. Ilość osób zatrudnionych
  5. Produkcja w liczbach (samochody osobowe, samochody użytkowe, Autobusy, pojazdy specjalne)

 

Poniższa ilustracja przedstawia zestawienie w/w punktów w formie graficznej.

 

 

Zatem poznajmy bliżej wyniki porównania:

 

1. Udział przemysłu motoryzacyjnego w PKB kraju:

 

Polska: W roku 2021 przemysł motoryzacyjny stanowił aż 8% polskiego PKB. Ten znaczący udział wskazuje na rosnące znaczenie tego sektora w gospodarce kraju. Polska stała się atrakcyjnym miejscem dla inwestorów motoryzacyjnych, korzystając z konkurencyjnych kosztów pracy i dostępu do wykwalifikowanej siły roboczej.

 

Włochy: Włochy, znane z luksusowych i sportowych marek samochodów, odnotowały udział przemysłu motoryzacyjnego na poziomie 6,2% w PKB. To potwierdza, że mimo że włoski sektor nie dominuje ilością produkcji, to wciąż ma ogromny wpływ na wartość dodaną w gospodarce kraju.

 

Słowacja: Słowacja wyróżnia się największym udziałem przemysłu motoryzacyjnego w PKB w porównaniu do dwóch pozostałych krajów, osiągając aż 14,6%. To efekt skupienia się na produkcji dla globalnych marek samochodów, co uczyniło z Słowacji ważne centrum produkcyjne dla przemysłu motoryzacyjnego.

 

2. Dochód sektora:

 

Polska: Dochód sektora motoryzacyjnego w Polsce w roku 2021 wyniósł 37,8 mld dolarów. Mimo że ta kwota jest mniejsza w porównaniu do niektórych innych krajów, to stanowi ona istotny wkład w narodową gospodarkę.

 

Włochy: Włoski sektor motoryzacyjny osiągnął dochód wynoszący 83 mld dolarów. To znacząca suma, która odzwierciedla renomę i zasięg włoskich marek samochodów na światowym rynku.

 

Słowacja: Słowacja wygenerowała dochód sektora motoryzacyjnego o wartości 28 mld dolarów. Pomimo że kwota ta jest niższa niż w Polsce i Włoszech, to nadal ma ona duże znaczenie dla narodowej gospodarki.

 

3. Udział w produkcji przemysłowej:

 

Polska: Przemysł motoryzacyjny w Polsce stanowił 10,5% ogólnej produkcji przemysłowej w roku 2021. Ten wskaźnik podkreśla rosnący wkład sektora w tworzenie wartości w krajowym przemyśle.

 

Włochy: Włoski udział w produkcji przemysłowej wyniósł 6,3%. Włochy słyną z produkcji pojazdów o wysokiej jakości i innowacyjności, co przekłada się na wzrost wartości dodanej w produkcji przemysłowej.

 

Słowacja: Słowacki sektor motoryzacyjny miał udział w tej kategorii na poziomie 13,4% w skali kraju. Słowacja zyskała reputację ważnego gracza w produkcji pojazdów dla globalnych marek, co przyczyniło się do znaczącego udziału sektora motoryzacyjnego w ogólnym przemyśle kraju.

 

4. Ilość osób zatrudnionych:

 

Polska: W 2021 roku, w sektorze motoryzacyjnym pracowało 397 000 osób w Polsce. Ta liczba świadczy o rosnącym znaczeniu sektora jako źródła zatrudnienia oraz stabilności ekonomicznej.

 

Włochy: Włochy zatrudniały 500 000 osób w sektorze motoryzacyjnym. To znacząca liczba, która podkreśla rolę sektora jako kluczowego pracodawcy w kraju.

 

Słowacja: Słowacja zatrudniała 250 000 osób w przemyśle motoryzacyjnym. Pomimo że jest to mniejsza liczba w porównaniu do dwóch innych krajów, to dla Słowacji ma ona znaczące znaczenie dla rynku pracy.

 

5. Produkcja w liczbach:

 

Samochody osobowe:

Polska: Polska wyprodukowała 260 000 samochodów osobowych w 2021 roku. Ten wzrost produkcji odzwierciedla rosnący udział Polski w produkcji europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.

 

Włochy: Włochy wyprodukowały 653 000 samochodów osobowych. To imponująca liczba, która podkreśla włoską pozycję jako producenta samochodów dla różnych segmentów rynku. Nie możemy również zapomnieć że włoska motoryzacja słynie z segmentu super szybkich samochodów do jakich zaliczamy Maserati, Ferrari czy Lamborghini.

 

Słowacja: Słowacja osiągnęła rekordową produkcję samochodów osobowych wynoszącą 1 100 000. To znaczący wynik, który podkreśla Słowację jako istotnego gracza w europejskim przemyśle motoryzacyjnym.

 

Samochody użytkowe

Polska: W 2021 roku Polska wyprodukowała 173 400 samochodów użytkowych, co wskazuje na znaczący udział kraju w produkcji pojazdów komercyjnych. To także oznacza rosnące zapotrzebowanie na tego typu pojazdy w Europie.

 

Włochy: Włoska produkcja samochodów użytkowych wyniosła 74 000. Chociaż ta liczba jest mniejsza niż w Polsce, włoski sektor motoryzacyjny wciąż ma wpływ na produkcję pojazdów użytkowych na europejskim rynku.

 

Słowacja: Słowacja wyprodukowała 43 000 samochodów użytkowych. Pomimo że jest to najmniejsza liczba w tym zestawieniu, to Słowacja nadal jest pretendentem do odegrania istotnej roli w produkcji pojazdów komercyjnych.

 

Autobusy, pojazdy specjalne:

Polska: Produkcja autobusów i pojazdów specjalnych w Polsce wyniosła 5 200 w roku 2021. To zwiększający się trend, który wskazuje na rosnące znaczenie transportu publicznego i inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną.

 

Włochy: Włochy wyprodukowały 4 000 autobusów i pojazdów specjalnych. Włoski sektor motoryzacyjny, znany z innowacyjnych rozwiązań, przyczynia się do rozwijania nowych technologii także w dziedzinie transportu publicznego.

 

Słowacja: Słowacja osiągnęła produkcję na poziomie 2 000 autobusów i pojazdów specjalnych. Mimo mniejszej skali w porównaniu z Polską i Włochami, Słowacja wciąż dostarcza pojazdy transportu publicznego dla wielu europejskich miast.

 

 

 

Sektory motoryzacyjne w Polsce, Włoszech i Słowacji charakteryzują się swoimi unikalnymi cechami, wyzwaniami i sukcesami. Polska rośnie jako producent różnorodnych pojazdów, Włochy utrzymują swoją renomę jako producent luksusowych samochodów, a Słowacja staje się centralnym hubem produkcyjnym dla globalnych marek. Wszystkie trzy kraje odegrają istotną rolę w kształtowaniu przyszłości europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, dostosowując się do dynamicznie zmieniających się trendów i wymogów rynku.

 

Adres:

Bóżnicza 15, lok. 6

61-751, Poznań         

+48 61 448 64 33

biuro@tdk-eng.pl

pn-pt 09:00 - 16:00

Wszystkie prawa zastrzeżone © TDK. Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.