DE

Outsourcing inżynierów w fabrykach motoryzacyjnych
26 kwietnia 2024

Mamy ISO! Nowe certyfikaty TDK.

ISO. To słowo pojawia się często w żargonie biznesowym. Ale czym jest i jaki ma wpływ na klientów postaramy wyjaśnić się w dzisiejszym biuletynie.
W obecnym, dynamicznym środowisku biznesowym, zwiększająca się świadomość społeczna i konieczność zrównoważonego rozwoju stawiają przed firmami coraz większe wyzwania związane z zarządzaniem jakością oraz ochroną środowiska. W odpowiedzi na te potrzeby pojawiły się normy międzynarodowe, takie jak: ISO 1400 i ISO 9001, stanowiące fundamenty skutecznych systemów zarządzania, które wspierają organizacje we wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju oraz osiąganiu doskonałości operacyjnej.


Norma ISO 9001 to standard określający wymagania dotyczące systemów zarządzania jakością. Głównym celem ISO 9001 jest zapewnienie, że organizacja jest w stanie dostarczyć produkty i usługi, które spełniają oczekiwania klientów oraz wymagania regulacyjne. Wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 wymaga od firm przemyślanego podejścia do zarządzania procesami, ciągłego doskonalenia oraz skupienia na satysfakcji klienta.


Dzięki wdrożeniu ISO 9001 firma może osiągnąć szereg korzyści. Po pierwsze, poprawa jakości produktów i usług, co prowadzi do zwiększenia satysfakcji klientów oraz budowania lojalności wobec marki. Ponadto, efektywne zarządzanie jakością może przyczynić się do zmniejszenia kosztów poprzez eliminację błędów i nadmiernych kosztów jakościowych.

 

Przykładowo, firma świadcząca usługi konsultingowe wdrażająca PN- EN ISO 9001:2015-10 może rozpocząć od identyfikacji kluczowych procesów biznesowych, takich jak obsługa klienta, zarządzanie projektami czy doskonalenie personelu. Następnie firma może opracować procedury oraz wskaźniki wydajności, które umożliwią monitorowanie i ciągłe doskonalenie tych procesów. Ponadto, firma może skupić się na zbieraniu informacji zwrotnej od klientów oraz na szybkiej reakcji na ich potrzeby i oczekiwania.

 

Z kolei druga norma ISO 14001 to standard określający wymagania dotyczące systemów zarządzania środowiskowego. Głównym celem tego standardu jest umożliwienie organizacjom identyfikacji, kontrolowania i minimalizowania wpływu ich działalności na środowisko naturalne. Przejście na zgodność z ISO 14001 wymaga od firm przemyślanego podejścia do zarządzania zasobami, procesami produkcyjnymi oraz relacjami z interesariuszami, takimi jak pracownicy, klienci, społeczność lokalna czy organy regulacyjne.

 

Dzięki wdrożeniu PN-EN ISO 14001:2015-09 firma może osiągnąć szereg korzyści. Po pierwsze, poprawa wizerunku firmy poprzez zwiększenie zaangażowania w kwestie zrównoważonego rozwoju. Konsumenci coraz częściej preferują produkty i usługi oferowane przez firmy, które dbają o środowisko. Ponadto, efektywne zarządzanie środowiskowe może prowadzić do oszczędności finansowych poprzez zmniejszenie zużycia surowców oraz obniżenie kosztów związanych
z utylizacją odpadów.

 

Przykładowo, firma produkcyjna wdrażająca PN-EN ISO 14001:2015-09 może zainicjować audyt środowiskowy, aby zidentyfikować główne obszary swojej działalności, które generują negatywny wpływ na środowisko, takie jak emisja gazów cieplarnianych, zużycie wody czy ilość generowanych odpadów. Następnie firma może opracować plan działań mających na celu ograniczenie tych negatywnych wpływów poprzez inwestycje w bardziej efektywne technologie, procesy recyklingu czy szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska. 

 

Podsumowując, normy: ISO 9001 i 14001 stanowią kluczowe narzędzia wspierające organizacje w dążeniu do doskonałości operacyjnej, zrównoważonego rozwoju oraz zwiększenia konkurencyjności na rynku. Wdrożenie tych standardów wymaga zaangażowania zarządu oraz całego personelu, ale może przynieść znaczące korzyści w postaci poprawy wizerunku firmy, obniżenia kosztów operacyjnych oraz zwiększenia lojalności klientów. Dlatego też, firmy powinny rozważyć wdrożenie powyższych norm jako kluczowy krok w kierunku osiągnięcia doskonałości operacyjnej i biznesowego sukcesu. Stad miło nam ogłosić, że w dniu 25 kwietnia 2024 certyfikat jakości PN-EN ISO 14001:2015-09  został przyznany dla TDK Engineering oraz dla TDK Mechanik, a PN-EN ISO 14001:2015-09 dla TDK Engineering. 

Adres:

Bóżnicza 15, lok. 6

61-751, Poznań         

+48 61 448 64 33

biuro@tdk-eng.pl

pn-pt 09:00 - 16:00

Wszystkie prawa zastrzeżone © TDK. Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.