DE

<a href="http://www.freepik.com">Designed by vectorjuice / Freepik</a>
03 sierpnia 2023

Certyfikacja TISAX – Co to takiego?

Certyfikacja TISAX to nowoczesny system, który został opracowany w celu oceny poziomu bezpieczeństwa informacji w branży motoryzacyjnej. Certyfikacja ta opiera się na standardzie ISO/IEC 27001, który jest uznawany za jeden z najbardziej rozpowszechnionych standardów dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji na świecie.

 

 

TISAX to skrót od "Trusted Information Security Assessment Exchange" i został wprowadzony przez niemieckie stowarzyszenie motoryzacyjne VDA (Verband der Automobilindustrie) we współpracy z niemieckimi producentami samochodów. Certyfikacja TISAX służy przede wszystkim do zapewnienia bezpieczeństwa informacji w branży motoryzacyjnej oraz do umożliwienia wymiany poufnych danych pomiędzy różnymi podmiotami w tej branży.

 

VDA ISA stanowi podstawę do:

  • samooceny mającej na celu określenie stanu bezpieczeństwa informacji w organizacji (np. firmie)
  • audytów przeprowadzanych przez wewnętrzne działy (np. Audyt Wewnętrzny, Audyt IT, Bezpieczeństwo Informacji)
  • przegląd zgodny z TISAX

 

VDA ISA zapewnia ocenę wdrożenia za pomocą modelu zdefiniowanego jak poniżej:

 

     Poziom 0: Wdrożenie wymagań jest niekompletne. Proces nie istnieje lub istniejący proces nie osiąga wymaganych wyników.

     Poziom 1: Wymagania niezbędne dla odpowiednich potrzeb w zakresie ochrony informacji są spełnione. Proces istnieje i wykazuje oznaki     

                       działania. Nie jest on jednak w pełni udokumentowany. W związku z tym nie można zapewnić jego działania przez cały czas.

     Poziom 2: Proces osiągania celu jest zarządzany. Jest udokumentowany i dostępne są dowody (np. dokumentacja).

     Poziom 3: Proces osiągania celu jest ustanowiony, procesy są powiązane w celu wykazania istniejących zależności. Dokumentacja jest

                        aktualna i utrzymywana.

     Poziom 4: Wymagania z Poziomu 3, a dodatkowo wyniki są mierzone (np. KPI), dzięki czemu proces jest przewidywalny.

     Poziom 5: Wymagania z poziomu 4, a ponadto dodatkowe zasoby (np. personel i finanse) są wdrażane w optymalny sposób. Proces podlega

                        ciągłemu doskonaleniu.

 

Certyfikacja TISAX wymaga przeprowadzenia szczegółowej oceny bezpieczeństwa informacji w organizacji. Proces ten opiera się na standardzie ISO/IEC 27001, który definiuje wymagania dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji. Certyfikacja TISAX obejmuje również dodatkowe wymagania, które są specyficzne dla branży motoryzacyjnej.

 

Ocena bezpieczeństwa powinna uwzględniać miedzy innymi:

 

  1. Bezpieczeństwo osobowe
  2. Bezpieczeństwo fizyczne
  3. Ogólna polityka bezpieczeństwa informacji
  4. Polityka bezpieczeństwa w relacjach z dostawcami
  5. Polityka ochrony danych osobowych
  6. Zarzadzanie infrastruktura IT

 

 

Proces certyfikacji TISAX składa się z kilku etapów. Najpierw organizacja musi wykazać, że spełnia wymagania standardu ISO/IEC 27001, nie musi być jednak certyfikowana w obszarze w/w Normy. Następnie przeprowadzana jest weryfikacja spełnienia dodatkowych wymagań TISAX, które dotyczą bezpieczeństwa informacji w branży motoryzacyjnej. Ostatecznie, po zakończeniu procesu oceny, organizacja otrzymuje certyfikat TISAX, który potwierdza, że spełnia wymagania bezpieczeństwa informacji w branży motoryzacyjnej.

 

Certyfikacja TISAX przynosi wiele korzyści dla organizacji w branży motoryzacyjnej. Przede wszystkim, pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa informacji i zwiększenie zaufania klientów oraz partnerów biznesowych. Certyfikat TISAX jest uznawany jako ważny dokument potwierdzający wysoki poziom bezpieczeństwa informacji w organizacji.

 

Ponadto, certyfikacja TISAX jest wymagana przez wiele firm motoryzacyjnych jako warunek współpracy biznesowej. Bez certyfikatu TISAX organizacja może mieć trudności w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi w branży motoryzacyjnej.

Certyfikacja TISAX jest również ważnym narzędziem dla organizacji, które chcą ciągle doskonalić swoje procesy i systemy bezpieczeństwa informacji. Proces oceny wymaga szczegółowej analizy dotychczasowych praktyk i procedur, co pozwala na identyfikację słabych punktów i ich naprawienie. W ten sposób organizacja może poprawić swoje procesy i systemy bezpieczeństwa informacji, co zwiększa jej skuteczność i efektywność.

 

Certyfikacja TISAX jest również ważna dla branży motoryzacyjnej jako całości. Dzięki temu standardowi organizacje w branży mogą wymieniać się poufnymi informacjami w sposób bezpieczny i efektywny. Dzięki temu możliwa jest lepsza współpraca i szybsze wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w branży.

 

Warto również zauważyć, że certyfikacja TISAX może być wymagana również przez inne branże, które wymieniają poufne informacje w swojej działalności. W takim przypadku proces oceny może być dostosowany do specyficznych potrzeb danej branży.

 

Podsumowując, certyfikacja TISAX jest nowoczesnym i skutecznym systemem oceny bezpieczeństwa informacji w branży motoryzacyjnej. Jest to ważne narzędzie dla organizacji, które chcą zapewnić bezpieczeństwo swoich danych i zwiększyć zaufanie klientów i partnerów biznesowych. Certyfikacja TISAX przynosi wiele korzyści, takich jak poprawa procesów i systemów bezpieczeństwa informacji, zwiększenie efektywności i skuteczności, a także możliwość lepszej współpracy i wprowadzania innowacji w branży motoryzacyjnej.

Adres:

Bóżnicza 15, lok. 6

61-751, Poznań         

+48 61 448 64 33

biuro@tdk-eng.pl

pn-pt 09:00 - 16:00

Wszystkie prawa zastrzeżone © TDK. Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.