DE

18 kwietnia 2023

Certyfikacja ISO 9001:2015 – Co to takiego?

Certyfikacja ISO 9001:2015 to jedna z najbardziej popularnych i powszechnie stosowanych norm związanych z zarządzaniem jakością. Jest to międzynarodowy standard, który określa wymagania dla systemu zarządzania jakością w organizacjach. Standard ten został opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) i jest uznawany na całym świecie jako podstawowy element zapewnienia jakości w organizacjach. W niniejszym artykule zostaną przedstawione kluczowe informacje na temat certyfikacji ISO 9001:2015, w tym jej definicja, cel, korzyści oraz proces certyfikacji.

 

Definicja i cel certyfikacji ISO 9001:2015

 

Certyfikacja ISO 9001:2015 to proces, w którym organizacja poddaje się ocenie przez niezależny organ certyfikujący, który sprawdza, czy organizacja spełnia wymagania standardu ISO 9001:2015 dotyczące zarządzania jakością. Standard ISO 9001:2015 określa, że organizacja musi spełnić pewne wymagania, które dotyczą jej systemu zarządzania jakością, procesów biznesowych, świadczenia usług lub dostarczania produktów.

 

Celem standardu ISO 9001:2015 jest zapewnienie, że organizacja ma odpowiednie narzędzia, procedury i praktyki, które pozwalają na dostarczanie produktów lub usług zgodnie z wymaganiami klientów i innych zainteresowanych stron. Standard ten opiera się na zasadzie ciągłego doskonalenia, która polega na ciągłym udoskonalaniu procesów biznesowych, produktywności i jakości, w celu zapewnienia najlepszych wyników dla organizacji i jej klientów.

 

Korzyści certyfikacji ISO 9001:2015

 

 

Certyfikacja ISO 9001:2015 może przynieść organizacji wiele korzyści. Oto kilka z najważniejszych:

 

 1. Poprawa jakości:

Certyfikacja ISO 9001:2015 wymaga, aby organizacja wprowadziła system zarządzania jakością, który pozwala na ciągłe doskonalenie procesów i produktów. W efekcie, certyfikacja ISO 9001:2015 może pomóc organizacjom poprawić jakość swoich produktów lub usług, co może zwiększyć zadowolenie klientów i zwiększyć zaufanie do marki.

 

 1. Zwiększenie zaufania:

Certyfikacja ISO 9001:2015 to potwierdzenie, że organizacja spełnia określone standardy jakości. Dlatego też, organizacje, które uzyskają certyfikat ISO 9001:2015, mogą zwiększyć zaufanie klientów, dostawców, inwestorów i innych zainteresowanych stron.

 

 1. Poprawa wydajności:

Wprowadzenie systemu zarządzania jakością wymaga od organizacji określenia celów i wyznaczenia wskaźników wydajności. Dzięki temu organizacja może monitorować swoje postępy i dostosować swoje działania, aby osiągnąć lepsze wyniki. W efekcie, organizacje, które uzyskały certyfikat ISO 9001:2015, mogą poprawić swoją wydajność, co może prowadzić do większej efektywności i oszczędności.

 

 1. Konkurencyjność:

Certyfikacja ISO 9001:2015 może pomóc organizacji w poprawie swojej pozycji na rynku. Dzięki potwierdzeniu zgodności z międzynarodowymi standardami jakości, organizacja może zwiększyć swoją konkurencyjność i zdolność do zdobywania nowych klientów.

 

 1. Zwiększenie efektywności:

Wiele organizacji wymaga, aby ich dostawcy byli certyfikowani zgodnie z normą ISO 9001:2015. Dlatego też, posiadanie certyfikatu ISO 9001:2015 może pomóc organizacji w nawiązywaniu współpracy z innymi firmami i dostawcami

 

 

Proces certyfikacji ISO 9001:2015

 

Proces certyfikacji ISO 9001:2015 składa się z kilku etapów.

Oto podstawowe kroki, które musi przejść organizacja, aby uzyskać certyfikat ISO 9001:2015

 

 1. Przygotowanie dokumentacji:

Organizacja musi opracować dokumentację, która opisuje jej system zarządzania jakością. Dokumentacja ta musi odpowiadać wymaganiom standardu ISO 9001:2015.

 

 1. Wdrożenie systemu zarządzania jakością:

Organizacja musi wdrożyć swój system zarządzania jakością i zacząć działać zgodnie z wymaganiami standardu ISO 9001:2015.

 

 1. Wewnętrzna weryfikacja:

Organizacja musi przeprowadzić wewnętrzną weryfikację swojego systemu zarządzania jakością, aby upewnić się, że spełnia wymagania standardu ISO 9001:2015.

 

 1. Wybór organu certyfikującego:

Organizacja musi wybrać niezależny organ certyfikujący, który przeprowadzi audyt i oceni, czy organizacja spełnia wymagania standardu ISO 9001:2015.

 

 1. Audyt zewnętrzny:

Organizacja poddaje się audytowi zewnętrznemu przeprowadzonemu przez organ certyfikujący.

 

 1. Otrzymanie certyfikatu:

Jeśli organizacja spełni wymagania standardu ISO 9001:2015, otrzyma certyfikat potwierdzający jej zgodność z tym standardem.

 

 

Podsumowując:

 

Certyfikacja ISO 9001:2015 jest ważnym narzędziem, które może pomóc organizacjom w poprawie jakości swoich produktów lub usług, zwiększeniu zaufania klientów i innych zainteresowanych stron, poprawie wydajności i konkurencyjności oraz nawiązaniu współpracy z innymi organizacjami. Dzięki certyfikacji ISO 9001:2015, organizacje mają lepszą kontrolę nad swoimi procesami i mogą ciągle je udoskonalać, co prowadzi do oszczędności czasu i zasobów oraz poprawia jakość ich produktów lub usług.

 

Warto jednak pamiętać, że certyfikacja ISO 9001:2015 nie jest gwarancją doskonałości. Organizacje muszą ciągle udoskonalać swoje procesy i systemy zarządzania jakością, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom rynku i klientów.

 

Ponadto, warto zwrócić uwagę, że certyfikacja ISO 9001:2015 jest kosztowna i wymaga zaangażowania zasobów organizacji. Niektóre organizacje mogą zdecydować się na dobrowolne wdrożenie systemu zarządzania jakością, ale nie na uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2015, ponieważ koszty mogą przekroczyć korzyści.

 

Podsumowując, certyfikacja ISO 9001:2015 to ważne narzędzie dla organizacji, które chcą poprawić jakość swoich produktów lub usług, zwiększyć zaufanie klientów i innych zainteresowanych stron oraz zwiększyć swoją konkurencyjność. Proces certyfikacji wymaga jednak zaangażowania zasobów i kosztów, a organizacje muszą ciągle udoskonalać swoje procesy i systemy zarządzania jakością, aby sprostać wymaganiom rynku i klientów.

Adres:

Bóżnicza 15, lok. 6

61-751, Poznań         

+48 61 448 64 33

biuro@tdk-eng.pl

pn-pt 09:00 - 16:00

Wszystkie prawa zastrzeżone © TDK. Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności.